Białe morza, osadniki sodowe – składowisko odpadów – Pakość, Janikowo