Grupa fotograficzna KGP wywołujemy skojarzenia

Od Grupy Miłośników Historii HUZAR dostaliśmy na otwarcie magazynu taki miły prezent.

KGP wywołujemy skojarzenia