Plener fotograficzny w Szamotułach – grupa fotograficzna KGP – fot. Tomasz Koryl

Plener fotograficzny w Szamotułach - grupa fotograficzna KGP - fot. Tomasz Koryl

Plener fotograficzny w Szamotułach – grupa fotograficzna KGP – fot. Tomasz Koryl