Plener fotograficzny w Szamotułach – grupa fotograficzna KGP – fot. Tomasz Koryl