Plener fotograficzny w Rogalinie, czerwiec 2010

Plener fotograficzny w Rogalinie, czerwiec 2010

Plener fotograficzny w Rogalinie, czerwiec 2010