Weekendowy plener fotograficzny – fotografia portretowa

Informacja dla wszystkich zainteresowanych udziałem w plenerze KGP dostępna na forum Kaźmierza.

Temat pleneru – zdjęcia studyjne i portretowe.