Białe morza i kamieniołomy wapienia

Tym razem KGP wybrała się na dyskusyjny klub fotograficzny w terenie.

Odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc i obiektów:

Kamieniołom Piechcin Kamieniołom Piechcin Białe Morze - osadniki solanki - Janikowo Kamieniołom Piechcin Kamieniołom Piechcin

  • Białe Morze – osadniki solanki – Janikowo
  • Kamieniołom Piechcin
  • Kolej linową Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda