Zarażają pasją fotografowania ? Gazeta Szamotulska o KGP

Zarażają pasją fotografowania ? Gazeta Szamotulska o KGP