Giebnia: białe morza, osadniki sodowe – Pałuki cz.6

Białe morza – składowisko odpadów poprodukcyjnych

Giebnia: białe morza

Pamiątkowe zdjęcie grupowe