Obrzycko, Rynek, Ratusz, Kościół ewangelicki, Kino – synagoga / fot. Tomasz Koryl – Grupa fotograficzna KGP