Plener nad jeziorem w Chojnie – suplement

Jeszcze kilka impresji z pleneru nad jeziorem w Chojnie.

Zdjęcia nieudane zwykło się nazywać artystycznymi, zobaczymy jak ocenicie te poniżej.